Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

Национална работилница за креирање на Позициски документ со препораки за интеграција на НЕЕТ групата на млади

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Во периодот од 14 - 17 ноември 2018 година, во хотел Бисер, Струга се реализира Национална работилница за креирање на Позициски документ со препораки за подобра интеграција на НЕЕТ групата на млади.

На оваа работилница учество зедоа вкупно 45 учесници (млади на возраст од 18 – 29 години и донесувачи на одлуки на возраст од 25 – 50 години). Овој настан е креиран со цел да се воспостави комуникација помеѓу младите и донесувачите на одлуки со цел подобрување на интеграцијата на младите кои спаѓаат во НЕЕТ. На истиот, преку метод на структурен дијалог, во работни групи на три различни теми, се креираа препораки за подобра интеграција на НЕЕТ групата на млади во процесот на образование, вработување како и во процесот на обука и доквалификација.

Како краен резултат на проектот е „Позициски документ со препораки за подобра интеграција на НЕЕТ групата на млади“. 

Настанот е дел од проектот „Интеграција на НЕЕТ групата на млади“, поддржан од Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност, во рамките на програмата Еразмус+, Клучна Акција 3, Структурен дијалог. 

ТРИЕСЕТ МЛАДИ УЧЕСНИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО МОМЕНТОВ УЧЕСТВУВААТ НА МЛАДИНСКИ КАМП ВО ТИРАНА, АЛБАНИЈА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

Во периодот од 08.11.2018 – 10.11.2018 се реализира Младински Камп за помирување и соработка во земјите на Западниот Балкан (Youth Start Up camp for Reconciliation and Cooperation in the Western Balkans). На настанот учествуваат 90 млади (30 млади од Македонија, 30 млади од Косово и 30 млади од Албанија).

Младите учесници на Кампот преку оваа иницијатива ќе ги откријат соседските земји, традиции и култури преку неформално учење и  ќе развијат креативно размислување, ќе научат како да измислат нови начини за решавање на проблемите - да размислуваат "outside the box" - да се разберат меѓусебно, да направат нови пријатели и да се забавуваат!

Младинскиот камп е дел од прокетот “Youth Start Up for Reconciliation and Cooperation in the Western Balkans” кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА во Македонија заедно со Women’s Network Equality in Decision Making од Албанија и ZANA NGO од Косово. Проектот има за цел да го олесни создавањето на интер-акционен простор за млади луѓе меѓу 15-29 години да ја зајакнат соработката преку know-how, вмрежување и активно учество.

 

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА КОАЛИЦИЈА СЕГА (2018)

  • PDF
  • Print
  • E-mail

На 08.11.2018, во просториите на Граѓански Ресурсен центар Скопје, се реализира состанокот на Годишното Собрание на Коалиција СЕГА за 2018 година.

Согласно дневниот ред беше усвоен записникот од претходната седница на Собранието, програмскиот и финансискиот извештај за работа за 2017 година како и Годишната програма на СЕГА за 2018 година.

На Собранието учество зеде и претставник од Агенција за млади и спорт, г-ца Александра Дичевска која ги презентираше тековните актуелни можности и активности наменети за млади од страна на АМС во тековната 2018, како и наредната 2019 година.

Исто така учество на Собранието зеде и претставник од Агенција за Демократски Иницијативи, г-ца Моника Вељаноска, која ги презентираше искуствата, а воедно и можностите во рамките на проектот од програмата за Граѓанско учество (CEP).

Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена кон подржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми. 

 

Page 1 of 72

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

December 2018 January 2019 February 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31