Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Совети на Млади

Обука за застапување и лобирање - Совет на Млади на Град Скопје

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА организира дводневна обука на тема „Застапување и Лобирање“во периодот од 24-26 ноември 2017 година во хотел Амбиент Струга. На обуката членовите на Советот на Млади имаа можност да се стекнат со техники и вештини за застапување и лобирање придонесувајќи за подобрување на нивните способности да делуваат во текот на  работата на Советот на Град Скопје. На обуката се користеа различни методи како: игри на улоги, работа во мали групи, студии на случај и презентации преку кои учесниците се стекнаа со вештини и различни техники за практикување стекнатото знаење.

Земајќи ги во предвид постојните капацитети на младите, и важноста на улогата на членовите на Советот на Млади која ја имаат во работата на Советот на Град Скопје, неопходно е да се обезбеди дополнителна поддршка за овие групи да ги развијат своите вештини и способности за застапување.

Оваа обука е дел од активностите на проектот „ОСПОСОБУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ДА ИМААТ АКТИВНА УЛОГА ВО ПРОЦЕСИТЕ НА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ И ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ“, со поддршка на Град Скопје.

 

TRAINING: “PLANNING AND MANAGING ADVOCACY CAMPAIGNS”

 • PDF
 • Print
 • E-mail

From 22-24 of September 2017, in hotel Ambient, Struga,“Training on planning and managing advocacy campaigns” was held for the members of the Youth Council of Gazi Baba municipality.

The participants of this training had the opportunity to acquire skills and techniques for the preparation and implementation of advocacy and lobbying campaigns in order to contribute towards improving their ability to act during the work of the council of Gazi Baba municipality.

During the training various methods were used: role play, small group work, case studies and presentations through which the participants will acquire skills and different techniques to practice the knowledge acquired.

The second part of the training was devoted to the preparation of an advocacy campaign under the Action Plan for implementing the Strategy for youth in Gazi Baba municipality.   The members were divided into teams and worked in the preparation of various advocacy campaigns.

This training is part of the project “Training and promotion of Youth Council of Gazi Baba municipality, supported by the municipality itself. 

 

COUNCILS OF YOUTH TRAINED IN “LOBBYING AND ADVOCACY”

 • PDF
 • Print
 • E-mail

(Struga, 08 – 10 November 2013) The Coalition of youth organizations SEGA during the weekend organized training on “Lobbying and Advocacy” in the Hotel Ambient – Struga. The members of the Councils of Youth of the Municipality of Tearce and the Municipality of Sveti Nikole participated in this training.

Through this training youth councilors had opportunity to acquire knowledge and skills in lobbying and advocacy crucial in executing their function in the Council of Youth.

The establishment of Council of Youth in the municipalities is step towards increasing youth participation in decision making processes and as well towards strengthening the role of young people in the social life. With the Council of youth young people are given opportunity to start the dialogue with the municipality and to discuss the youth issues with the municipal government. It is long term process that requires mutual commitment as from the municipality as from young people and youth organizations.

The training “Lobbying and Advocacy” was organized within the project “Establishment of Council of Youth” with financial support of the Secretary General of the Government of the Republic of Macedonia, in partnership with the Center for Education and Development, and in cooperation with the local self-governments of Tearce and Sveti Nikole.

  

Last Updated on Tuesday, 12 November 2013 15:01

 

YOUTH PARLIAMENT OF TEARCE

 • PDF
 • Print
 • E-mail

The Coalition of youth organizations SEGA in partnership with the Center for education and development (CED) and in cooperation with the Municipality of Tearce implements the project “Establishment of Council of Youth of the Municipality of Tearce”. The project is financed by the Secretary General of the Government of the Republic of Macedonia.

The project aims to increase the youth participation in the decision and policy making processes through implementation of functional institutional mechanisms within the Local Self-Government of the Municipality of Tearce. With the establishment of Council of Youth and Youth Parliament in the municipalities in Macedonia the first step towards increasing youth participation in decision making processes at local level is made. This model of youth participation in the work of the Local Self-Government gives youth sense of belonging, and makes them to feel useful in the local community enabling conditions for active citizenship.

During the past few months we established the Council of Youth and the Youth Parliament in the Municipality of Tearce. Through these two mechanisms it is expected application of youth participation in the work of the Local Self-Government and to emphasize youth priorities in the municipality.

On Monday, 11 November 2013, starting at 17.00 in the Municipal Hall of Tearce the constitutive meeting of the Youth Parliament of the Municipality of Tearce will be organized.

 

ESTABLISHMENT OF COUNCIL OF YOUTH IN THE MUNICIPALITY OF SVETI NIKOLE

 • PDF
 • Print
 • E-mail

  

The Coalition of youth organizations SEGA in cooperation with the Municipality of Sveti Nikole facilitates the process of establishment of Council of youth of the Municipality of Sveti Nikole. The Council of youth represents formal body within the Local Self-Government and has counseling role in the Municipal Council. At the moment, public call for nomination of candidates for members of the Council of youth of the Municipality of Sveti Nikole remains open. For selected members of Council of youth the Coalition SEGA will organize two-days training on “Lobbying and Advocacy”. Also they will attend the following workshops: “Youth policy and youth participation” and “Process of decentralization and jurisdiction of the Local Self-Government”.

The public call for nomination of candidates for members of the Council of youth you can download on the following LINK.

Last Updated on Tuesday, 22 October 2013 11:09

 

Page 1 of 4

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

January 2019 February 2019 March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28