Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на квалитетна здравствена заштита, здрава храна и чиста животна средина."
Член 24, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

KA3 YP in decision making

NATIONAL WORKSHOP FOR CREATION OF A DOCUMENT WITH RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF THE CONDITION OF THE COUNCILS OF YOUTH

  • PDF
  • Print
  • E-mail

   

In the period of 11 – 14 May 2017, in Struga, Coalition of youth organizations SEGA in cooperation with the Agency of youth and sport in R.Macedonia facilitated structural dialogue among the representatives of the local self-governments and member of the Councils of Youth from different municipalities in Macedonia for defining of key recommendations for improvement of the condition of the functioning of the Council of Youth. The event was implemented within the project “Youth participation in decision making” supported by the National Agency for European educational programmes and mobility, within the Erasmus+ programme, Key action 3 (Structural dialogue).

Zoran Ilieski, Executive director of Coalition SEGA: “The aim of this project is to improve the functioning and the role of the Councils of Youth, therefore to influence on improvement of the youth participation in the democratic life. The Local Councils of Youth are sending a message with a request for bigger support by the local governments, and at the same time defining of the formal principles for mutual communication among the organs and bodies of the local self-governments and the Councils of Youth through appropriate legal solution, and in direction of improvement of the condition of youth at local level.  The recommendations that resulted from this process will be placed in one official document “Position Paper with recommendations for improvement of the condition of Councils of youth” that will be delivered to the decision makers at local and national level.”

In the first phase of the project was organized National workshop with decision makers at local and national level. Then local discussions were organized in 10 different municipalities in Macedonia, during these local discussions different opinions of young people were collected and the representatives of the local institutions through which were defined basic recommendations for improvement of the functioning of the Councils of Youth.

This process continued with organization of a National workshop on which young member of Councils of youth and representatives from local self-governments and the decision makers worked together to a definition and finalization of the key recommendations for: Functions, responsibilities and organizational structure of the Councils of youth, Support and networking at local and national level, Mutual cooperation among the local self-government of the Councils of youth.

The final result of this workshop will be official document “Position paper with recommendations for improvement of the condition of the Councils of youth” that will be delivered to the all stakeholders at local and national level, and in direction of practical use of the defined recommendations.                                         

Work in small groups - National workshop                   

 

ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИ НА МЛАДИ ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт започна со имплементација на проектот „Учество на младите во процесот на донесување на одлуки“. Проектот се спроведува со поддршка од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог). Целта на овој проект е да се подобри функцијата и улогата на Советите на Млади и на тој начин да се влијае на подобрување на младинското учество во демократскиот живот.

Во првата фаза на проектот беше организирана Национална работилница „Како до зголемување на младинското учество преку зајакнување на функцијата на Советите на млади“ со носители на одлуки на национално ниво. Следуваа локални дискусии во 10 општини на кои се прибираа мислењата на младите луѓе и претставниците на локалните институции во однос на чекорите.

Во периодот од 11 - 14 мај 2017 година, во хотел Бисер, Струга ќе се одржи Национална Работилница „Подобрување на функцијата на Советите на млади“ на која ќе учествуваат членови на Совети на Млади и донесувачи на одлуки на локално ниво. Работилницата има за цел да се развијат препораки за зајакнување на функцијата, улогата и капацитетите на Советите на млади, како и за нивно вмрежување како на регионално така и на национално ниво.

Се покануваат членовите на Совети на Млади од различните општини во Р. Македонија, да достават апликација за учество на Националната Работилница. За да се пријавите кликнете на овој ЛИНК и пополнете го формуларот со бараните информации.

Краен рок за доставување на апликации е 05 мај 2017 година.

Само селектираните апликанти за учество на работилницата ќе бидат контактирани, за деталиите за сместување и патните трошоци.

* Бројот на членови на еден Совет на млади кои можат да аплицираат на овој повик не е ограничен.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации слободно контактирајте со:

Георгина Вељаноска
Административен асистент
Коалиција на младински организации СЕГА
Е-маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Контакт телефон: 077 935 544; 048 429 390

АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

January 2019 February 2019 March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28