Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на приватност. Законот треба да ги заштити од напади на нивниот начин на живот, нивното име, нивните семејства и нивните домови."
Член 15, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

ЛМС Бутел и Гази Баба

Обука за активно учество на млaдите во политичкиот и социјалниот живот

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Во периодот од 24 – 26 април 2015, во Струга се одржа обука за локалната администрација од општините Гази Баба и Бутел за водење на процесот за изработка на локалните младински стратегии за двете општини. На обуката се дефинира методологијата за изработка на локалните младински стратегии согласно со прирачникот за креирање на локални младински стратегии, во издание на Коалиција СЕГА. Во рамките на проектот и активностите кои беа реализрани до сега, идентификувани се состојбите, потребите и приоритетите на младите во општините Гази Баба и Бутел, врз база на фокус групи со млади и анкети спроведени на репрезентативен примерок за двете општини.

Оваа обука се реализира во рамките на проектот „Креирање на Локални Младински Стратегии“ кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Интеркултура - Скопје и Волонтерски Центар Скопје, а со финансиска поддршка од Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија. Целта на проектот е да се зголеми активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински стратегии во општините Гази Баба и Бутел.

Last Updated on Friday, 05 June 2015 10:59

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНКЕТАРИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГАЗИ БАБА И БУТЕЛ

 • PDF
 • Print
 • E-mail

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНКЕТАРИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГАЗИ БАБА И БУТЕЛ

Коалиција на младински организации СЕГА започна да го спроведува проектот „Креирање на Локални Младински Стратегии“ во партнерство со Интеркултура - Скопје и Волонтерски Центар Скопје, а со финансиска поддршка од Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија.

Целта на проектот е да се зголеми активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински стратегии во општините Гази Баба и Бутел.

Со цел да се обезбедат информации потребни за дефинирање на приоритетите и потребите на младите во општините Гази Баба и Бутел ќе биде спроведено истражување, на репрезентативен примерок. Процесот на истражување вклучува анкета со која ќе бидат опфатени млади луѓе на возраст од 15 до 30 години. Целни групи од истражувањето ќе бидат 200 анкетирани млади селектирани врз база на одредени критериуми.

За учество во оваа активност СЕГА има потреба од анкетари на возраст од 15 - 30 години за спроведување на анкетни прашалници во општина Гази Баба и општина Бутел.

Процесот на анкетирање треба да биде спроведен во периодот од 20 – 27 март 2015 година. За спроведеното анкетирање предвиден е соодветен надомест во бруто износ од 65,00 MKD по анкета.

Сите заинтересирани за учество во оваа активност (спроведување на анкетата) можат да се пријават со пополнување на Апликација (во прилог на овој повик) која треба да ја испратат на следната адреса This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на факс: 048 429 390.

Краен рок за испраќање на апликациите е 18 март 2015 година.

Селектираните кандидати ќе бидат известени до 20 март 2015 година.

Заинтересираните апликанти за дополнителни информации можат да контактираат со:

Моника Илиоска Кантарџиоска
Асистент на програма
Коалиција на младински организации СЕГА
Е-маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Тел:      +389 77 762 767
             +389 48 429  390

Преземете: Апликација за анкетари

Last Updated on Friday, 05 June 2015 10:56

 

Signed memorandum of cooperation between Coalition SEGA and the Agency for youth and sport

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Today, 3rd of March 2015 in the premises of Agency for youth and sport have been signed memorandums for cooperation between the Agency for youth and sport and Coalition of youth organizations SEGA for successful implementation of the project “Creation of Local Youth Strategies for the municipalities of Butel and Gazi Baba.

The Memorandum of cooperation was signed by  the director of the Agency for youth and sport Marjan Spaseski and the Executive director of SEGA, Zoran Ilieski, this process is a result of the long year collaboration between SEGA and the Agency for youth and sport in the processes of creation of local youth strategies in few municipalities in Macedonia.

The existence of qualitative youth policy at local level will contribute to real benefice and changes in every society. One of the key processes in the creation of youth policy is the creation of local youth strategies. Therefore, the direct inclusion of youth organizations is necessary, especially the inclusion of the municipalities in the processes of creation of local youth councils and creation of local youth strategies, because from this measures, young people and the municipalities itself will have a real benefit – emphasized the director Spaseski and addressed the mayors and Councils of the municipalities to be more active in the processes of creation of local youth strategies and councils.

The Executive director of Coalition of youth organizations SEGA, Zoran Ilieski, emphasized that SEGA have had excellent cooperation with the Agency of youth and sport in the last period, therefore the result of this cooperation has been the creation of 13 local youth strategies in 13 municipalities in Macedonia.

The project will be implemented in partnership with Coalition SEGA, Agency for youth and sport and the municipalities of Gazi Baba and Butel, and is financed by the General Secretary of the Government of R.M. The activities will be implemented till October 2015, when the created Youth Strategies are expected to be submitted to the Councils of the municipalities of Gazi Baba and Butel for their adoption and implementation. 

Last Updated on Friday, 05 June 2015 12:00

 

PROJECT “CREATING LOCAL YOUTH STRATEGIES”

 • PDF
 • Print
 • E-mail

The Coalition of youth organizations SEGA on 01st January 2015 started the implementation of the project “Creating Local Youth Strategies” in partnership with Interkultura - Skopje and the Volunteers Center Skopje, and with support of the Secretary General of the Government of the Republic of Macedonia. The project aims at increasing the active youth participation in the political, social, economic and cultural life in the local community through creation of local youth strategies in the municipalities of Gazi Baba and Butel.

The Local Youth Strategies for both municipalities will be developed in accordance with the methodology determined with the Manual for creating Local Youth Strategies, edited by the Coalition SEGA. The methodology foresees identifying of the state, needs and priorities of the young people in Gazi Baba and Butel, as baseline for the priorities, aims and objectives of the strategies.

The project will be implemented in period of 10 months in the municipalities of Gazi Baba and Butel.

Last Updated on Friday, 05 June 2015 10:22

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

January 2019 February 2019 March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28