Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да добијат и споделат информации, доколку информациите не им наштетуваат ним или на други."
Член 13, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Млади без граници

FINAL CONFERENCE OF THE PROJECT “YOUTH WITHOUT BORDERS”

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Within the project “Youth without borders” implemented by the Coalition of youth organizations SEGA, the final conference was held in Struga, in which youth organizations from Macedonia and Albania signed Declaration for cooperation. In the Conference, held in hotel Drim, participation took representatives from youth organizations from Macedonia and Albania, as well as representatives from local and national institutions from both countries.

The project “Youth without borders” was being implemented in the past 12 months and its aim was to promote effective collaboration between the civil society actors towards fruitful social development in the cross-border region between Macedonia and Albania. Through the project the youth organizations were enabled to gain knowledge and skills to develop ideas into projects within the EU programmes. Also through the project activities, the youth organizations learned how to act in partnership with other civic organizations, how to stronger advocate their target groups at local level, as well as to manage joint initiatives. Through the executed activities the local communities were given the opportunity for stronger social development particularly at raising the status of youth as marginalized group in the society.

Zoran Ilieski – Executive director of Coalition SEGA: “I am particularly pleased of this project because through the activities that were implemented, the youth organizations from Macedonia and Albania gained knowledge and confidence on how to better collaborate and realize their ideas and projects aiming to improve the role of youth in the society. The Declaration for collaboration that was signed through this project makes me proud and happy that youth are aware of their role in the society and the importance of mutual cooperation”.

Mr. Robert LIDDELL – Minister Counsellor, Head of Section for Political & Justice and Home Affairs Issues - At this moment when we have high unemployment rates especially among youths and when there is high brain drain we should use available EU programmes and develop more initiatives like this we have today. That’s why we funded this project which established partnerships between CSOs of both sides of the boarder working on youth issues.

Eglantina Lula – National Center for Community Services – If we speak on the Call for Proposals by the EU and the IPA Cross-border Programme projects I would stress that there are no barriers, the border is no barrier. Our cooperation was so strong so the border was not an issue at all.

Mile Dimkoski – Youth Council Prilep: This cooperation is an opportunity for us, the youth organizations, for creating new partnerships, exchange of experiences, but also a possibility to use positive experiences from Albania and to apply it in Macedonia. 

  

This project is funded within the IPA Programme for Cross-border cooperation with Albania and promotes positive neighboring relations, encouraging of stability, security and prosperity, which is common interest of both countries, as well as stimulating their harmonious, balanced and sustainable development.

 

The final conference is part of the project “Youth without borders”, financed by the IPA Programme for Cross-border cooperation with Albania.

Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 16:30

 

ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО ВО АЛБАНИЈА

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Во периодот од март 2013 - март 2014 година, Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Националниот Центар за Услуги во Заедницата од Албанија го имплементира проектот „Млади без граници“, кој е финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка Македонија – Албанија. Главната цел на овој проект е да промовира ефективна соработка помеѓу актерите во граѓанското општество кон продуктивен социјален развој во прекуграничниот регион помеѓу Македонија и Албанија. Во рамките на овој проект Националниот Центар за услуги во Заедницата (NCCS) и СЕГА, во периодот од јуни до декември 2013, спроведоа програма за градење на капацитети за младински граѓански организации. Програмата беше фокусирана на зајакнување на капацитетите на 10 организации од Албанија и Македонија преку обуки, консултативна поддршка и работилници, како и градење на партнерства помеѓу нив преку заеднички проектни идеи за идни ЕУ проекти.

Во рамките на овие активности СЕГА објавува Повик за Практиканти во НВОи од Албанија. Ќе бидат селектирани 2 практиканти. Практиканството ќе се одржува во периодот од 10 февруари до 10 март 2014.

Практиканството ќе се одвива во организацијата „Јас Жената - Une Gruaja” од Поградец и „ДОРКАС - Dorcas Aid International (DAI)“ во Корча, невладини организации кои учествуваат во овој проект.

  • „UNE Gruaja“ е невладина, неполитичка и не-религиозна организација, формирана во 2003 година. Нивната мисија е да ги оспособат, едуцираат и интегрираат жените и младите луѓе во социјалниот, културниот и политичкиот живот, како и да креираат еднакви можности за нив во регионот на Поградец – Корча. Визијата на „UNE Gruaja“ е успешна жена која делува во безбедна средина која вклучува родова еднаквост во законите, политиките и праксата. UNE Gruaja има долгогодишно искуство во имплементирање на активности кои се однесуваат на домашно насилство; зајакнување на лидерските способности на жената; добро владеење и граѓанско учество. Во изминатиот период, здружението имплементира проекти кои се фокусирани на зајакнување на имплементирањето на „Законот за мерки против Семејното насилство” преку зајакнување на информативните механизми на локално ниво.
  • “Dorcas Aid International“ (DAI) функционира во 18 држави низ целиот свет додека нејзината главната канцеларија се наоѓа во Холандија. Доркас (Dorcas) започнала со својата хуманитарна работа во Албанија, при крајот на 1991година. Канцеларијата на DAI Албанија е лоцирана во Корча, град кој се наоѓа во југо-источниот дел од Албанија. Оваа организација промовира самостојност преку развој, обезбедување на социјална грижа, и помош во итни ситуации. Доркас функционира преку финансирање на проекти на локалните партнери.  Доркас ги гради капацитетите на овие локални организации со цел да се постигне ефективна имплементација на хуманитарна работа, рехабилитација, развој и проекти за социјална грижа. Фокусот за намалување на сиромаштијата и пораст на самостојноста е на: Одржлива егзистенција; Здравствена грижа, Грижа за децата и нивен развој; Социјална грижа и Хуманитарна работа и Рехабилитација. Доркас исто така поддржува теми поврзани со човекови права, родова еднаквост и одржливост.

Главните критериуми за селекција на потенцијалните кандидати за четиринеделното практикантство се:

  • Кандидатите да бидат на возраст од 18 – 30 години
  • Да имаат волонтерско искуство во невладини организации – или сегашен член на НВО
  • Мотивација за практиканство
  • Активно познавање на англиски јазик
  • Одлични комуникациски вештини

Методологијата на практиканството ќе се базира на пристапот „учење преку работа“. Очекуваме дека практикантите ќе научат како функционира албанското граѓанско општество, ќе усвојат добри практики и ќе се соочат со предизвици во секојдневната работа на развојот на локалната заедница, методите за адресирање на локалните потреби од невладините организации. Исто така очекуваме практикантите да се сретнат со различна култура, перцепција на развој на заедницата вклучувајќи го социјалниот живот во рамките на друга држава.

Трошоците за патување и сместување ќе бидат покриени од партнерската организацијата на СЕГА, Националниот Центар за Услуги во Заедницата (NCCS). Дополнително практикантите ќе добијат одредена сума на паричен надоместок за периодот на практикантство.

Краен рок за аплицирање: 23 јануари, најдоцна до 16:00 часот.

Кандидатите треба да испратат CV и мотивационо писмо, во кое ќе објаснат зошто учеството во ова практиканство е важно за нив.

Кандидатите кои аплицирале ќе бидат известени за резултатите најдоцна до 27 Јануари 2014 година.

Задоцнетите и некомплетни апликации нема да се разгледуваат.

Потребните документи испратете ги на следната е-маил адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 Проектот „Млади без граници“ е финансиран од Европската Унија.

 

DESIGNED 5 PARTNERSHIP PROJECTS OF YOUTH NGOS FROM MACEDONIA AND ALBANIA

 • PDF
 • Print
 • E-mail

  

 In the period of 14-16 December, in hotel Klimetica in Ohrid, the final workshop for developing joint projects between youth NGOs from Macedonia and Albania, within the project “Youth without borders” financed by EU through the IPA CBC Programme Macedonia Albania. In this workshop, the organizations drafted their joint project proposals which will be finalized in the following period. In the period of October – December 2013, within the project, total of 4 workshops were organized with participation of 5 youth organizations from Macedonia and 5 from Albania, in which applications within EU programmes were designed facilitated by SEGA and the partner organizations from Albania, NCCS. The project applications will be presented to various stakeholders from Macedonia and Albania through a Conference in February 2014. 

   

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 10:38

 

ORGANIZED THE FIRST WORKSHOP FOR DEVELOPING JOINT PROJECTS

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

In the period of 29 – 31 October, 2013, in Podgradec, Albania, the first workshop for developing joint projects among youth organizations from Macedonia and Albania was successfully organized. The partnerships between organizations in accordance with the capacities and fields of work were defined on this workshop. In the upcoming period 3 more workshops will be held on which the partner organizations will develop EU project application on the elaborated project ideas. These activities are implemented within the project “Youth without borders” supported by EU through IPA Programme for Cross-Border Cooperation between Macedonia and Albania. 

  

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 11:26

 

ORGANIZED TRAINING IN LOBBYING AND ADVOCACY IN ALBANIA (IPA CBC)

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

The Coalition of youth organizations SEGA together with the National Center for Community Services from Albania organized training for Lobbying and Advocacy in Korca, Albania in the period of 27 – 30 August 2013. In the training representatives of selected organizations from Macedonia and Albania took participation.

The training was interactive enabling group exercises for creating advocacy campaigns, including defining the audience, developing a message, action plan for advocacy and other methods of advocacy and lobbying.

The participants also had opportunity to visit several organizations working with youth from Elbasan, Korca and Pogradec - Albania and to get familiar with their projects and working methods they practice with youth.

 

This training is part of the capacity building process for youth organizations, within the project “Youth without borders”, supported by EU through IPA Cross Border Cooperation programme between Macedonia and Albania.

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 11:28

 

Page 1 of 2

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

January 2019 February 2019 March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28