Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на квалитетна здравствена заштита, здрава храна и чиста животна средина."
Член 24, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

ПРИРАЧНИК „МЕТОДИ ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ НА МЛАДИ ВО СИТУАЦИЈА НА НЕЕТ“

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

Прирачникот „Методи за младинско инфомрирање на млади во ситуација на НЕЕТ “ е резултат на Интелектуалниот производ од проектот „Младинските информативни центри по мерка на потребите на младите во НЕЕТ ситуација“ кој го спроведува Коалиција на младински организации  СЕГА, во партнерство со АЕИ од Полска и УМКИ од Хрватска.

Оваа алатка е дизајнирана да обезбеди знаења за иновативни методи, алатки и техники за информирање на младите луѓе, со посебен фокус на младите во ситуација на НЕЕТ. Исто така, Прирачникот има за цел да им служи на младинските работници и младинските информативни работници во Европа како вреден ресурс во нивната секојдневна работа со младите во ситуација на NEET.

Прирачникот се состои од три клучни теми: Методи за младинско информирање, Методи за директна работа со младите во состојба на NEET и Иновативни алатки и техники за информирање на младите луѓе.

Врз основа на теоријата и праксата, Прирачникот преставува преглед на европските практики во информирањето на младите и работењето со младите во ситуација на НЕЕТ. Дополнително, во Прирачникот се дадени информации за најновите трендови во он-лајн и оф-лајн методи кои треба да се применат во младинската работа.

Силно веруваме дека овој Прирачник ќе послужи како извор за учење, но исто така и како водич за развивање на долгорочни стратегии за спречување на младите луѓе да се најдат со ситуација на НЕЕТ, а уште повеќе веруваме дека алатката ќе придонесе за зголемување на квалитетот на младинската работа во решавањето на потребите на НЕЕТ во Европа.

Прирачникот е достапен на следниот линк:

 

Прирачникот за Методи за информирање на млади во ситуација на НЕЕТ е резултат на Интелектуалниот производ од проектот „Младинско информативни методи за работа со млади во ситуација на НЕЕТ“ со (реф број 2017-1-MK01- KA205-035354), поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на програмата Еразмус +, клучна акција 2 - стратешки партнерства во областа на младите.

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

January 2019 February 2019 March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28