Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да кажат што мислат. Кога возрасните носат одлуки кои ги засегаат, децата имаат право нивните мислења да се земаат предвид."
Член 12, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Придружни членки на Коалиција СЕГА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

 

Членството во коалиција СЕГА е колективно. Во СЕГА членуваат младински организации и организации кои развиваат и работат на младински програми. Коалиција СЕГА има два вида на членство: Основно и Придружно.

Заинтересираните младински организациии и организации кои развиваат и работат на младински програми можат да аплицираат за членство во Коалиција СЕГА со поднесување на следните документи:

- Апликација за членство во Коалиција СЕГА

- Копија од Решение за упис во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации (издадено од Основен Суд или Централен Регистар на РМ)

- Одлука за зачленување во Коалиција СЕГА, донесена од страна на управувачки органи на организацијата.

- Последен Годишен Извештај

Повеќе за придобивките од членството и услугите кои ги нуди Коалиција СЕГА можете да дознаете од следниов документ:

Бенефиции и услуги од членство во Коалиција СЕГА адреса: ул. Пролетерски Бригади 37; 6330 Струга
телефон/факс: 046 789 360;
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.youthforumeye.org.mk

Кратко резиме

 


 

-Тетово
адреса: ЈНА бб, општински бараки бр.12 - 1200 Тетово
телефон/факс: 044 339 744
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

 


 


адреса: Цветан Димов 14 - 2220 Свети Николе
телефон/факс: 032 444 620; 032 440 032
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.womsvetinikole.org.mk

Кратко резиме

 


 

адреса: Едвард Кардељ 11/9, 7000 Битола
телефон/факс: 047 227 600
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.youthforumbitola.org

Кратко резиме

 


 


адреса: Зграда на старо училиште - 1224 Теарце
телефон: 070 838 148
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.ced.org.mk

Кратко резиме

 


 


адреса: ул. Вељко Влаховиќ бр. 13, 1250 Дебар
телефон: 046 835 106
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.cscd.org.mk

 

Кратко резиме
 


 


адреса: Ул. Христијан Карпош 57, 2000 Штип
телефон: 078 392 252, 070 605 838
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

 


 


адреса: Владо Малески бб - 6330 Струга

телефон/факс: 046 784 151
Web: www.ldastruga.org
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

 


 

 

адреса: Аминта Трети 16-1/10, 1000 Скопје 
телефон: 078 365 902
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.ecologic.mk

Кратко резиме

 

 


адреса: Беласица 2, 1000 Скопје
телефон: 071 386 091
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.concept.mk

Кратко резиме


 


адреса: Новачки пат бр.16, 7000 Битола, Поштенски факс 135
телефон: 078 535 606
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.forum16.eu

Кратко резиме

 


 

адреса: Виетнамска бр.60, 1000 Скопје
телефон: 02 2651-428
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
web: www.romaprogress.org.mk

Кратко резиме

 


 

телефон: 070 260 297
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

Last Updated on Thursday, 28 June 2018 21:38

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

January 2019 February 2019 March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28